Gezond tandvlees

MONDHYGIËNIST ZOETERMEER

Een tandvleesbehandeling, verzorgd door een mondhygiënist, is nodig als er een ontsteking van het tandvlees (gingivitis) is. Dit kan zich uitbreiden onder het tandvlees en zelfs het kaakbot aantasten. We noemen dit parodontitis. Hiermee wordt de steun van uw tanden en kiezen aangetast. Om dit proces te stoppen is een parodontale behandeling nodig, oftewel een tandvleesbehandeling.

Professionele reiniging voor sterk tandvlees

REINIGING – GINGIVITIS & PARODONTITIS


Tandvleesontsteking
Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt tandvleesontsteking. Bij mensen die daar gevoelig voor zijn, kan door de tandvleesontsteking het kaakbot rondom de wortels van de tanden en kiezen verdwijnen. Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Tijdige opsporing van tandvleesontsteking door de tandarts of mondhygiënist is dus belangrijk om het verlies van tanden en kiezen te voorkomen.

Opsporen van tandvleesontsteking 
Bij de controle van uw gebit door de tandarts wordt gekeken naar de conditie van de tanden en kiezen en het tandvlees. De conditie van uw tandvlees wordt vanaf 1 januari 1998 vastgesteld met behulp van het zogenaamde DPSI onderzoek. De conditie van het tandvlees wordt vervolgens uitgedrukt in een DPSI cijfer dat loopt van 0 tot en met 4.

DPSI cijfers 0 – 1 -2 – 3 en 4
0: Het beste cijfer is een 0. Het tandvlees is dan in prima conditie en de mondhygiëne is goed. Er is verder geen behandeling nodig.

1: Het cijfer 1 geeft aan dat er tandplak op de tanden en kiezen zit. De tandplak vormt een risico voor uw tandvlees. Daarom zal de tandarts of mondhygiënist aandacht besteden aan uw mondhygiëne. Naast een uitleg over de juiste wijze van poetsen, zal ook worden verteld hoe de tandplak het beste kan worden weggehaald tussen de tanden en kiezen.

2: Een cijfer 2 betekent dat er naast tandplak ook tandsteen op de tanden en kiezen zit. De behandeling zal dan, naast een instructie mondhygiëne, bestaan uit het verwijderen van tandsteen.

3, 4: Als er een DPSI cijfer 3 of 4 wordt gegeven, betekent dit dat er waarschijnlijk een tandvleesprobleem bestaat. De tandarts zal een nader onderzoek moeten uitvoeren om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Als er een tandvleesprobleem wordt vastgesteld, dan is het belangrijk dat dit wordt behandeld. Ongezond tandvlees kan namelijk leiden tot het verlies van tanden en kiezen.

Behandeling van tandvleesproblemen
De behandeling van tandvleesproblemen wordt uitgevoerd in een aantal stappen die in nauw overleg tussen tandartsen, wetenschappelijke instellingen en verzekeraars zijn afgesproken. De stappen in de behandeling zijn vastgelegd in een zogenaamd behandelprotocol. De tandarts kan u uitleggen welke behandelingen er moeten worden uitgevoerd om uw tandvlees weer gezond te krijgen en te houden. Meestal moet u er rekening mee houden dat u een aantal keer bij de tandarts terug moet komen voordat een gezond eindresultaat verkregen is. Voor een gezond eindresultaat is een goede mondhygiëne van belang.
De tandarts kan u ook vertellen wat de behandeling zal gaan kosten. Of u de kosten van de behandeling vergoed krijgt, dient u na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar. Ziet u om een of andere reden af van behandeling van uw tandvleesproblemen, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid. De tandarts zal dit noteren in uw behandeldossier. U dient er echter rekening mee te houden dat bij een volgende controle blijkt dat de conditie van uw tandvlees verder achteruit is gegaan.

Professionele reiniging door de mondhygiënist in Zoetermeer
Bij de tandvleesbehandeling verwijdert de mondhygiëniste niet alleen plak en tandsteen, maar juist ook het ontstekingsweefsel onder het tandvlees. De reiniging beperkt zich dus niet alleen tot boven het tandvlees, maar juist ook eronder. Dit heeft gevolgen voor de intensiteit en behandelduur en verklaart het verschil tussen de tarieven voor gebitsreiniging als preventief middel (M –codes) of als tandvlees- of parodontale behandeling (T codes).

Voor deze initiële gebitsreiniging heeft de mondhygiënist meerdere afspraken nodig.


SPOEDGEVALLEN

24/7 Beschikbaar
Den Haag: tel: 070 – 204 0010
Gouda: tel: 085 – 018 9444Tandartsen Nesciohove 2021