Fijn als u ergens terecht kunt

SPOEDGEVAL?
KIJK HIERONDER wat u kunt doen


PIJNKLACHTEN EN SPOEDGEVALLEN?


Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens openingstijden van onze praktijk, belt u naar 079 – 351 1383

Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor spoeddienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot

 • Dental365 Den Haag op tel: 070 – 204 0010 of
 • Dental365 Gouda op tel: 085 – 018 9444

Dental365 Spoed Tandarts Den Haag
Adres en routebeschrijving:
Burgemeester Hovylaan 78, 2552 AZ Den Haag

Telefoon:
070 – 204 0010

Dental365 Spoed Tandarts Gouda
Adres en routebeschrijving:
Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD Gouda
Telefoon: 085 – 018 9444

Dental365 heeft naast vestigingen in Den Haag en Gouda ook vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Dordrecht. Mocht een andere locatie u beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is.

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

!! BELANGRIJK !!
Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, vóórdat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;

Wat mee te nemen:

 • Houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard.

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén tandarts dan zal Dental365 u verder informeren.
 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang, waardoor het kan voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.
 • Dental365 Rotterdam (Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis Erasmus MC (ingang “Spoedeisende Hulp”) maar is geen onderdeel van het EMC. Dental365 Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk.

WAT IS EEN SPOEDGEVAL?


Kiespijn
Kiespijn (of tandpijn) kan een hevige pijn zijn die normaal functioneren of zelfs slapen haast onmogelijk maakt. Het aanraken van de tand of kies is pijnlijk. Ook kan het tandvlees en zelfs de wang dik worden.

Indien beginnende kiespijn langer dan 3 dagen aanhoudt neem dan contact met ons op, wij kunnen dan onderzoeken of de pijn afkomstig is van een ontsteking van de tandzenuw, of van een ontsteking in het kaakbot, of van een ontsteking van het tandvlees. De pijn is dan nog eenvoudiger te behandelen en de behandeling ook aangenamer dan als u wacht tot de kiespijn hevig is geworden.

Nabloeding
Na het trekken kan het speeksel ook een beetje (donker)rood kleuren van bloedrestjes, dit is geen nabloeding!  Een nabloeding is het opnieuw (hevig) gaan bloeden van een wond na bijvoorbeeld het trekken van een kies, meestal is de kleur lichtrood.

Probeer in dit geval eerst een half uur stevig dicht te bijten op een dubbelgevouwen gaasje of tissue. Heeft dit geen effect, neem dan contact op met uw tandarts.

Houd er rekening mee dat misselijkheid kan optreden door het inslikken van bloed.

Om na het trekken van een tand of kies een nabloeding te voorkomen, kunt u het beste een halfuur op een gaasje dichtbijten. Daarnaast is het van belang dat u hard en/of warm voedsel vermijdt. Stop het gebruik van alcoholische dranken en roken (i.v.m. de wondgenezing). Poets heel voorzichtig de tanden en kiezen en vermijd de plek waar de tand of kies is getrokken.

Uitgeslagen tand
Wanneer een tand uit de kaak is geslagen, is het van belang deze zo snel mogelijk te vinden en terug te (laten) plaatsen. Neem direct contact met ons op en bewaar dan de tand in de mond van de patiënt (in de wang naast de tanden en kiezen) of in melk. Raak de tand nooit aan de wortel aan, alleen aan de kroon! Kraanwater, reinigingsmiddelen of harde materialen mogen beslist niet worden gebruikt.

Loszittende tand
Wanneer een tand beweegt na bijvoorbeeld een val of klap, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons. Wij kunnen de beweeglijke tand eventueel weer vastzetten d.m.v. een spalk.

Afgebroken tand, vulling of kroon
Een uitgevallen vulling of kroon kan pijn of verdere schade tot gevolg hebben. Blijft u daarom niet rondlopen met een afgebroken tand of kies maar maak een afspraak bij ons.
– als er bloed uit de tand komt (niet het tandvlees): direct
– bij pijn bij kou en/of warm:  binnen 1 a 2 dagen
– stuk tand of vulling afgebroken maar geen pijn: binnen 1 a 2 weken


SPOEDGEVALLEN

24/7 Beschikbaar
Den Haag: tel: 070 – 204 0010
Gouda: tel: 085 – 018 9444Tandartsen Nesciohove 2021